• Η εταιρεία Σ. Χαριτίδης ΑΒΕΕ ανέπτυξε και εφαρμόζει από το 2004, Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001: 2000 για την Κατασκευή και Εμπορία ενδυμάτων. Το σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας πιστοποιήθηκε από τον ανεξάρτητο διαπιστευμένο Φορεία Πιστοποίησης TUV HELLAS.
  • Η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη σημασία στην ποιότητα των ρούχων που παράγει. Επιμένει ώστε τα υφάσματα και οι βοηθητικές ύλες που χρησιμοποιούνται να είναι οικολογικά προϊόντα με πιστοποιητικά ποιότητας (ΟΕΚΟΤΕΧ 100, anti-nickel) απαλλαγμένα από κάθε ύλη που θα μπορούσε να βλάψει τον ευαίσθητο παιδικό οργανισμό. Συνεργάζεται δε με πιστοποιημένα εργαστήρια ποιοτικών ελέγχων όπως η ΕΤΑΚΕΙ και η Q-TEX.

 tuv

babyface

reflex

blueseven

fsbaby

twin

long

bluerebels